Update Januari 2023

Algemene voorwaarden

Net zoals onze huisregels (afspraken) is het belangrijk om deze algemene voorwaarden eens door te nemen!

Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Indien u een afspraak bij ons boekt, gaat u akkoord en
bent u bekend met onze afspraken en deze algemene voor waarden.

Artikel
1: Respecteren van ons huisreglement (afspraken)

1.1 Klantenfiche:

Voor aanvang van onze eerste afspraak vullen we samen
een klantenfiche in. Deze klantenfiche is een heel belangrijk deel van onze
samenwerking. Hier staan alle belangrijke (medische) gegevens op die betrekking
hebben tot het uitvoeren van onze diensten. Wij dragen zorg voor uw gegevens en
uw privacy en delen uw gegevens niet met derden. Meer informatie hierrond kan u
terugvinden op ons privacybeleid op de website
www.howlindog.be.

1.2 Afspraak

Wij werken enkel op afspraak. U kan een afspraak maken
tijdens onze openingsuren via telefoon, sms, e-mail, website
(contactformulier). Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een datum en
tijdstip af te stemmen dat voor beide partijen past.

1.3 Niet aanwezig tijdens het trimmen

Het is niet mogelijk om tijdens de behandeling
aanwezig te blijven.
Wanneer de eigenaar bij de hond blijft, is de hond meer geïnteresseerd in de
baas dan in de trimbeurt en zal de hond niet goed luisteren naar de commando’s
die gegeven worden tijdens de trimbeurt, door de trimster. Vooral bij het
netjes knippen van het hoofd kan dit erg lastig zijn. Daarom doen we dit niet.
De behandeling zal vlotter verlopen en uw huisdier zal sneller terug naar zijn
of haar baasje toe kunnen.

Er zijn altijd uitzonderingen. Overleg dit dan met de trimmer.

1.4 Afzetten

De afgesproken tijd dient gerespecteerd te worden. Het
is belangrijk dat de volgende klant ook op tijd geholpen kan worden.

Parkeren in de
straat en rond de kerk: Gelieve er op te letten dat u niet parkeert aan de gele
gestreepte lijnen (soms moeilijk zichtbaar) en de straat niet blokkeert.
Aan het kerkplein (Peerke pleintje) is vaker parkeerplaats beschikbaar of de
zijstraat aan de kerk (Beukendreef).
Het grasplein rond de kerk is geen honden losloopweide maar het wel
mogelijk om je hond er zijn behoefte te laten doen voor de afspraak. De
hondenstrontjes dienen meteen opgekuist te worden (indien u geen poepzakjes
heeft, kan u er bij mij gratis komen halen). Gelieve ook uw afval niet te laten
rondslingeren en bij ons in de vuilbak te deponeren aan de ingang (poort) of
aan de openbare vuilbakken op het kerkpleintje.

1.5 Ophalen

Bij aanvang van de afspraak delen we u het geschatte
eind-uur mee. Dit kan echter variëren naargelang het werk dat bij de
behandeling hoort of het gedrag van uw huisdier. Daarom vragen we om te
wachten tot we u opbellen
vooraleer dat u langskomt. Wanneer u te vroeg
bent om uw huisdier op te pikken, verloopt de trimbeurt vaak minder vlot. Uw
huisdier herkent vaak de geluiden van uw auto, uw voetstappen of uw geur en kan
daardoor heel onrustig worden.

1.6 Tijdelijke opvang

Op dit moment, is in het salon niet genoeg ruimte om
veel honden op te vangen. Momenteel is er een tijdelijke opvang voor 1 hond,
voor korte opvang na einde
van de afspraak. Vanaf dat de hond langer dan 30 minuten na de trimbeurt in het
salon blijft wachten, wordt een toeslag aangerekend (zie prijslijst).

1.7 Gevaarlijke hond

Indien uw hond gedragsproblemen heeft of gevaarlijk
kan zijn, dient dit altijd op voorhand gemeld te worden, zodat wij ons daar op
kunnen voorbereiden. Indien de veiligheid van de trimmer of de hond in gevaar
zouden kunnen komen is het mogelijk dat de behandeling tijdelijk of definitief
wordt stopgezet.

De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk
voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier.

1.8 Diefstal

Bij diefstal of dierenmishandeling wordt onmiddellijk
de politie verwittigd.

1.9 Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen in en rond
Howlin’ Dog (gebouw, parking, terrein,…). Ook vreemde honden in contact brengen
met elkaar is op eigen risico en wordt ten strengste afgeraden.

Howlin’ Dog is niet aansprakelijk voor diefstal,
verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak.
Howlin’ Dog is niet aansprakelijk voor gelede geschade aan u en/of uw dier, in
welke vorm dan ook. In geval van discussie dient te verzekering geraadpleegd te
worden. De bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade,
ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de bezoeker zelf,
dan wel van derden.

1.10 Dierenwelzijn

Howlin’ Dog respecteert de wetten op het dierenwelzijn
en zal deze ten alle tijden promoten. Bij inbreuken op deze wetten zal Howlin’
Dog het niet nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke
overheidsinstanties.

 

Artikel
2: Annulatie of niet komen opdagen

2.1 Annulatie

Afspraken die geen 2 dagen (48 uur) van te voren zijn
geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht.

Een trimbeurt kan al snel 1,5 uur tot 4 uur duren, in
dat laatste geval hebben wij een tijdsblok van halve dag voorzien voor de
behandeling van uw huisdier. Wanneer u de afspraak laattijdig annuleert of niet
komt opdagen, is het voor ons heel moeilijk of vaak onmogelijk om nog een
andere afspraak in te plannen ter vervanging. Als kleine zelfstandige betekend
dit dat wij voor een halve dag geen inkomsten hebben en dit heeft een grote
negatieve impact op onze financiën. Om dit te vermijden wordt een laattijdige
annulatiekost in rekening gebracht.

Indien de annulatie plaatsvind binnen de 24 uur
voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak u volledig aangerekend. Indien u
onmiddellijk een nieuwe afspraak maakt (binnen 24 uur na de voorziene afspraak)
dan kan deze kost herleid worden naar 50% van de kostprijs van de trimbeurt. Laattijdige
annulaties worden enkel aanvaard via e-mail of per sms. Deze communicatie telt
als bewijs om het aantal uren te bepalen.

Indien de annulatie plaatsvind binnen de 48 uur
voor de voorziene afspraak, wordt 30% van de afspraak u aangerekend.

Howlin’ Dog kan een voorschot vragen op de trimbeurt bij het verzetten/inboeken van een nieuwe afspraak. Indien het voorschot niet tijdig betaald wordt, wordt de nieuwe afspraak automatisch geannuleerd.

Wij zijn niet verplicht om u herinneringen te sturen van de gemaakte afspraak.
het is ten alle tijde de verantwoordelijkheid van de klant om de gemaakte afspaken op te nemen in zijn/haar eigen planning en zich hier aan te houden en, indien nodig, tijdig te annuleren of verplaatsen.

2.2 Ziekte of quarantaine:

Ben je ziek of moet je in quarantaine, gelieve ons dan
via e-mail, met doktersbewijs, op de hoogte te brengen. Er worden in dit geval
geen kosten aangerekend en het is mogelijk om een nieuwe afspraak te maken op
een andere datum.

2.3 Te laat of niet komen opdagen:

Indien u te laat zal zijn voor uw afspraak, gelieve
nog altijd eventjes te verwittigen.
Uitzonderingen zijn altijd mogelijk, maar in het algemeen zal gelden dat de
afspraak automatisch wordt verzet of ingekort wanneer u meer dan 15 minuten te
laat bent. Bent u de laatste afspraak van de dag of is een afspraak na u weg
gevallen, dan kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Wanneer er een
was-of trimbeurt voor een volgende klant ingepland staat na uw afspraak, dient
deze op tijd te beginnen.

2.4 Bij annulatie of wijzigingen van ons:

Wij, Howlin’ Dog Trimsalon, behouden zich het recht
omwille van overmacht of organisatorische redenen de afspraak te verplaatsen
naar een ander tijdstip dan oorspronkelijk afgesproken, uit te stellen of te
annuleren. U wordt hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. De
wijzigingen zullen altijd worden afgestemd met u.
Indien u akkoord gaat met de wijzigingen en later toch nog annuleert, bent u
alsnog gebonden aan annulatiekosten.

 

Artikel
3: Tarieven en betalingen

3.1: Tarieven

Bij het begin van elke afspraak overlopen we jouw
wensen en bekijken we welke behandelingen de vacht van de hond nodig heeft.
Nadat we de behandeling overeen zijn gekomen, spreken we de (richt)prijs af en
voeren we de dienst uit. We houden ons aan deze op voorhand afgesproken
prijzen, tenzij er extra behandelingen noodzakelijk zijn om de afgesproken
dienst uit te voeren. Dit kunnen bijvoorbeeld klittenbehandelingen zijn (bij
zware klitten/viltvorming) of parasieten behandeling.

Parasietenbehandeling
en gebrek aan melding:

Wij plannen parasieten behandelingen in op het laatste moment van de dag, om de
praktijkruimte netjes te kunnen ontsmetten na afloop van de behandeling en geen
andere honden hier mogelijks mee te besmetten. In dit geval worden geen extra
kosten aangerekend voor het reinigen van de ruimte.
Indien u niet meedeelt dat uw hond last heeft van parasieten voor aanvang van
de afspraak en uw afspraak valt in de loop van de dag, dan zal u een toeslag aangerekend
worden. Wij willen ten allen tijden vermijden dat honden met vlooien ons salon
betreden.
Deze toeslag omvat de tussentijdse extra ontsmettingsbeurt loop-dag en telt ook
als compensatie voor eventueel opgelopen tijdsverlies naar de volgende afspraak
toe.

3.2 Kortingen en promoties

De spaarkaarten, beurtenkaarten en VIP-kaarten zijn 2
jaar geldig. Deze kaarten zijn persoonlijk en kunnen niet aan anderen
doorgegeven worden of voor andere honden gebruikt worden dan vermeld op de
kaart. De korting die hiermee gegeven wordt is vast en kan niet aangepast
worden. De geschenken die u hier mee kan verzamelen, zijn beschikbaar zolang de
voorraad strekt. Indien de voorraad van het geschenk op is, zal een ander
geschenk uitgekozen worden door Howlin’ Dog van ongeveer dezelfde prijsklasse.
De spaarkaarten, beurtenkaart en VIP-kaarten zijn een geschenk en geen
verplichting die wij aangaan bij het verlenen van onze dienst.

De verjaardagskorting, de tijdelijke acties en
feestacties zijn van tijdelijke duur en zijn enkel geldig zo lang genoteerd
staat bij de voorwaarden van deze actie. Geschenken bij deze acties zijn
beschikbaar tot einde voorraad.

3.3 Tarieven op de website

De tarieven van de was- en trimbehandelingen die op
onze website vermeld staan zijn enkel richtlijnen. Deze prijzen zijn
genoemd om u een algemeen overzicht te geven van onze prijsklasse. De prijzen
zijn geheel afhankelijk van het ras van uw huisdier (al dan niet
kruising/gecastreerd/…), alsook van het type vacht en hoe veel verzorging deze
vacht nodig heeft. Wanneer uw hond tijdig naar de trimmer gaat, is de vacht
mooi verzorgd en bijgehouden en kan vaak een gewone vachtbehandeling toegepast
worden. Wanneer er bijvoorbeeld veel klitten in de vacht zitten of wanneer er
parasieten gevonden worden, zal hier een extra behandeling voor nodig zijn en
kan de prijs duurder uitvallen dan aanvankelijk afgesproken.

3.4 Betaling diensten en producten

Bij afname van een dienst bij Howlin’ Dog verplicht u
zich tot betaling van deze dienst.
De dienst dient ter plaatse volledig betaald te worden. Dit kan cash of via
QR-code (smartphone) in de bankapp.
U ontvangt hiervoor een betalingsbewijs of een factuur indien gewenst.

3.5 Wanbetaling (klacht m.b.t. betaling)

Elke klacht met betrekking tot de betaling moet binnen
de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van het betaalverzoek worden bekend
gemaakt via aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een
termijn van acht kalenderdagen, wordt het verzoek tot betalen of de factuur
geacht aanvaard te zijn.
In geval van niet-betaling op de vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege
en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan Howlin’
Dog.
De interest wordt berekend aan tien procent per jaar, met een minimum van 50
euro.

 

Artikel
4: Diensten en goederen

Wij bieden verschillende diensten aan. Deze diensten
zijn inhoudelijk zoals beschreven op onze website.

4.1 Ontspannende massages

De massages die wij aanbieden zijn enkel bestemd voor
honden en met als doel het verder ontspannen van uw hond. Howlin’ dog oefent
zelf geen diergeneeskunde uit, als bepaald in de wet van 28 augustus 1991 en
zal ook geen dierenartsadvies geven. Indien wij opmerken dat uw hond eventuele
medische hulp nodig heeft, zullen wij u daar voor doorverwijzen naar een
fysiotherapeut of een dierenarts.

4.2 Aankoop producten:

Indien u goederen aankoopt, via onze zaak of onze
webshop, dan betaalt u onmiddellijk bij aankoop.

U heeft 30 dagen terugruil-garantie, indien de
verpakking ongeopend is en verder niet beschadigd is.

De levertermijn van artikelen is afhankelijk van de
leverancier, de agenda van de dienstverlener, …en zal binnen een redelijke tijd
uitgevoerd worden.

Alle dienstverlening en afhaling gebeurt na afspraak,
daar wij enkel toegankelijk zijn na afspraak.

4.3 Behandelen Anaalklieren:

Anaalklieren worden door ons niet standaard geledigd. Opgezwollen
anaalklieren gaan vaak gepaard met ontstekingen. Als ze geledigd worden lopen
ze extra risico op inwendige ontstekingen en kunnen erg vervelende situaties
ontstaan.
Aangezien elke situatie uniek is, is het belangrijk dat dit onder medisch toezicht
gedaan wordt. We verwijzen u dan ook graag door naar de dierenarts.

 

Artikel
5: Klachten

Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van de
afspraak bij Howlin’ Dog per mail of aangetekend schrijven te worden ingediend onder
vermelding van alle ter zake doende gegevens. De klacht zal binnen een termijn
van 4 weken na indiening worden afgehandeld.

Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en
geregistreerd. De klacht wordt bewaard voor een termijn van 1 jaar.

 

Algemeen:

·        
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanmeldingen bij Howlin’ Dog.
Indien voor aanmeldingen van diensten bepaalde afwijkende voorwaarden gelden,
is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.

 

·        
Alle afbeeldingen en teksten die verwerkt zijn in onze
marketing, website en andere documenten zijn eigendom van Howlin’ Dog. Het is
niet toegestaan om deze te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken zonder
schriftelijke toestemming van Howlin’ Dog. Misbruik kan leiden tot
gerechtelijke vervolging.

 

·        
Afbeeldingen gemaakt van alle honden of katten die een
behandeling ondergaan in het trimsalon kunnen gebruikt worden door Howlin’ Dog
voor promotiemateriaal en andere doeleinden binnen de werking van het bedrijf. U
kan meedelen via de daarvoor voorziene categorie op de klantenfiche (die u ondertekend)
of u akkoord gaat met het delen van de gegevens (zoals naam, etc) van de hond
bijhorend aan de foto. Indien we hiervoor geen akkoord van u hebben, zal enkel
de foto gebruikt kunnen worden.

 

·        
Howlin’ Dog behoudt het recht om klant en hond te
mogen weigeren.

 

·        
Howlin’ Dog behoudt zich ook het recht om
herrieschoppers of zwartpraters te weigeren zonder opgave van reden en zonder
recuperatie van de kosten.

 

Feedback:

Wij waarderen uw feedback! Wij staan open voor
verbeteringen om de goede samenwerking te bevorderen en te groeien als
trimsalon.

Bent u onverhoopt ergens niet tevreden over of wil u
graag iets gewijzigd zien, dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen. Wij
zullen alles binnen het mogelijke doen om u tegemoet te komen, advies te geven
of onze behandelingen en technieken te blijven verbeteren.

 Wens je graag deze afspraken in PDF-versie?

Je kan de afspraken hier downloaden!